Villkor för användning av Förenigsguiden

Föreningsguiden på webben är en plattform för AlingsåsKuriren och föreningar som verkar i Alingsås och

Vårgårda kommuner. Detta innebär att besökare på alingsaskuriren.se kan hitta alla meddelanden på ett ställe.

    I papperstidningen publiceras evenemanget vid ett tillfälle.

    Priset för 2020 är 800 kr inkl moms per år. Priset bygger på att föreningen själv lägger in sitt material/event i Föreningsguiden.

    Faktureringen sker en gång per år. Årsavgiften gäller bara för medverkan i en föreningsguide. Önskar för- eningen synas på annat sätt så gäller modulannonser.

    Föreningens evenemang publiceras efter tidningens godkännande. Evenemanget visas både på webben och i papperstidningen. Föreningen kan också dela aktiviteten enkelt på Facebook. Tre kanaler för ett pris!

    Bokningsstopp   för   införande   i   papperstidningen   nästkommande   vecka   är   söndagar   kl.   23.00. (OBS ändrade tider kan rekomma både när det gäller bokning samt publicering i papperstidningen, detta aviseras i god tid innan i Föreningsguiden i papperstidningen.)

    Evenemanget publiceras i papperstidningen onsdagen före angivet datum för aktiviteten. Tänk på att tiden du anger för evenemanget styr när inlägget publiceras i papperstidningen, samt även när den syns i kalen- dern på webben.

    Om du gör en ändring eller tar bort ett evenemang efter bokningsstopp kan detta uppdateras endast på

nätet.

    Arrangör, föreningens namn, plats, datum, tid och kontaktperson måste anges i varje inskickat evenemang.

    Texten får innehålla högst 300 tecken. Rubriken max 30 tecken

Vi förbehåller oss rätten att redigera i det material som publiceras.

Detta innebär exempelvis att det som anses vara olämpligt språk och icke relevant information kan tas bort. Inga ord med stora bokstäver godkänns.

Vi förbehåller oss också rätten att välja bort material på grundval av lagar och förordningar, tidningens egna etiska riktlinjer samt om aktiviteten på annat sätt bedöms opassande för Föreningsguiden.

Evenemanget skall gälla för aktiviteter framåt i tiden. Redogörelser och tack för redan genomförda arrange- mang redigeras bort. Detsamma gäller resultatredovisning och dragningslistor.

Evenemanget gäller information från förening till medlemmar, inte till allmänheten.

Tjänsten gäller inte för studieförbund, politiska eller religiösa föreningar.

Vid frågor gällande Föreningsguiden:

Kontakta oss på tel. 0322-66 83 19 eller via epost foreningsguiden@alingsaskuriren.se

Föreningsguidens hemsida:

https://guiden.alingsaskuriren.se

Villkor för användning av föreningsguiden:

Text uppdaterad: 2020-02-13

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser

09
Jun

Månadsmöte

Månadsmöten i klubblokalen Björkekärr är inställda tills vidare p.g...

Läs mer
c 19:00
u Alingsås Motorveteraner
p Klubblokalen Björkekärr